Omdat u wil weten hoeveel geld er over 9 maanden op de bank staat

Analyse en optimalisatie van geldstromen voor mkb bedrijven met een liquiditeitsbegroting.

Lees verder hoe


Partners

Liquiditeitsbegroting maken

Waarom liquiditeitsbegroting?

.

Kan ik deze investering doen? Moet ik mij zorgen maken over mijn financiële positie? Veel directies stellen zichzelf deze vragen, ook als de liquiditeitspositie op orde is. Een goede liquiditeitsbegroting helpt u om in te schatten of u een investering kunt doen of wat er benodigd is om dat in de toekomst wel mogelijk te maken.

Een liquiditeitsbegroting is een uitgebreid onderzoek naar de toekomstige liquide middelen van een bedrijf. Een team van specialisten brengt uw toekomstige geldstromen in kaart. Een liquiditeitsbegroting geeft overzicht in de verwachte ontvangsten en uitgaven van een onderneming (meestal per maand).

Wat kenmerkt Corporise

Liquiditeitsbegroting maken

Actie ipv onbegrijpelijk rapport

Liquiditeitsbegroting maken

Hard werken

Liquiditeitsbegroting maken

Samen voor resultaat

Hoe kan Corporise mij helpen met een liquiditeitsbegroting?

Corporise kan uw organisatie helpen met het opstellen van een liquiditeitsbegroting. We stellen de liquiditeitsbegroting op aan de hand van een aantal concrete stappen binnen ons stappenplan. In de praktijk betekent dit dat we allereerst inzicht verkrijgen in de actuele cijfers, om u evidence-based van dienst te kunnen zijn. We zullen de bedrijfsgegevens analyseren en ordenen, zodat we daar in een later stadium op een heldere wijze over kunnen rapporteren. Vervolgens stellen we de liquiditeitsbegroting voor u op, aan de hand waarvan u belangrijke inzichten kunt verkrijgen.

We kunnen u op basis van de liquiditeitsbegroting adviseren over zowel effectief debiteurenbeheer als crediteurenbeheer. Bovendien kunnen we u adviseren over het creëren van nieuwe liquide middelen, bijvoorbeeld wanneer de liquiditeitsbegroting de noodzaak daarvan blootlegt. Op die manier zorgen we voor een helder beeld van de financiële positie van de organisatie, zodat u daar vervolgens effectief op kunt inspelen.

  • PLEASE
  • LEAVE
  • LIKE THIS

Meer oplossingen om uw cashflow te verbeteren

Liquiditeitsbegroting is een van de diensten die Corporise aanbiedt om uw cashflow te verbeteren.

Hoe Corporise u helpt uw cashflow te optimaliseren

Liquiditeitsbegroting maken

Doel stellen


Liquiditeitsbegroting maken
Liquiditeitsbegroting maken

Cashflow verbeteren


Liquiditeitsbegroting maken
Liquiditeitsbegroting maken

Testen & verder verbeteren

Wat komt er in een liquiditeitsbegroting?
Bij Corporise gaan we verder. In een liquiditeitsbegroting komen alle kosten gespecificeerd per € 10 maandelijks opgenomen. Gebruikelijk is om hierbij oa energiekosten, huisvestingskosten, personeelskosten, autokosten, kantoorkosten, bankkosten, marketingkosten en financieringskosten op te nemen. De meest belangrijke posten zijn meestal inkoopkosten en verkoop/omzet.
Welke frequentie staat er in de liquiditeitsbegroting?
In een liquiditeitsbegroting zijn alle posten voor periode uitgesplitst. Gebruikelijk is om in een liquiditeitsbegroting per kwartaal op te stellen. Bij Corporise gaan we verder, wij stellen de interval in een liquiditeitsbegroting meestal op maand. Indien gewenst kan dit ook per kwartaal, week of zelfs per dag zijn.

Meer weten over het laten maken van een liquiditeitsbegroting?

Een liquiditeitsbegroting laten opstellen voor uw onderneming of benieuwd naar welke gegevens we daarvoor gebruiken en wat het u concreet oplevert? Neem contact op voor meer informatie, dan vertellen we u er graag meer over.

Jeroen Rosier, oprichter Corporise

Eén van onze analisten neemt binnen 1 werkdag contact met u op.