Bedrijfswaarde verhogen

Optimaliseren van uw activiteiten waardoor er meer bedrijfswaarde wordt gecreëerd

Meer informatieContact

Het is ten eerste van belang om de toegevoegde waarde van uw onderneming te concretiseren. Wat zijn de elementen waarmee u zorgt voor toegevoegde waarde voor de doelgroep? We zoeken naar onderdelen waarmee u zich weet te onderscheiden en waarmee u weet te voldoen aan de behoeften van de doelgroep. Dit zijn de belangrijke waardestuwers in de onderneming. Door deze verder uit te breiden of daar op grotere schaal op in te zetten is het mogelijk om de bedrijfswaarde te verhogen. Het helpt u de kansen te grijpen die er liggen.

De bedrijfswaarde van uw onderneming verhogen en benieuwd hoe dat aan te pakken? Dit is van groot belang bij een (gedeeltelijke) verkoop of een fusie. U wilt daar natuurlijk het maximale uit halen, wij kunnen u daar uitstekend bij van dienst zijn. Vindt u het lastig om de bedrijfswaarde te verhogen of zoekt u naar specialisten die u kunnen helpen kansen te benutten? We gebruiken een innovatie en evidence-based aanpak om u daar kundig over te kunnen adviseren.

We maken gebruik van een helder stappenplan om de bedrijfswaarde te verhogen. Dit begint met het opstellen van een SWOT-analyse. Hierin behandelen we de sterkten, de zwakten, de kansen en de bedreigingen. Het zijn de vier elementen die zorgen voor een goede analyse van zowel de interne als de externe bedrijfssituatie. Aan de hand van de SWOT-analyse zullen we u helpen de risico’s te beheersen en buigen we die om naar kansen. Door die kansen te benutten heeft u de mogelijkheid de bedrijfswaarde te verhogen.

Het verhogen van de bedrijfswaarde draagt op een effectieve wijze bij aan de continuïteit van de onderneming, zodat u de volgende stap in de juiste richting kunt zetten. Bij Corporise zetten we een belangrijke stap extra vergeleken met de concurrentie, hierdoor realiseren we grote meerwaarde voor onze cliënten.

Welke kansen liggen er als het gaat om het verhogen van de bedrijfswaarde?

Het is van belang interne kansen te benutten, bijvoorbeeld door te sturen op de bedrijfslasten waarvan sprake is. Maakt u hoge kosten voor uw medewerkers of is er sprake van dure investeringen die zich maar moeilijk terugverdienen? Door te sturen op bedrijfslasten heeft u de mogelijkheid om kansen te benutten, we kunnen u zowel intern als extern wijzen op de mogelijkheden die er bestaan om de bedrijfswaarde te verhogen. Tenslotte kunt u de verdiencapaciteit van onderdelen binnen de onderneming verbeteren. Aan de hand daarvan zorgen we voor verschillende oplossingen en voordelen die helpen voor een hogere bedrijfswaarde te zorgen.

bedrijfswaarde
bedrijfswaarde

U heeft werkkapitaal nodig om tegenvallende resultaten te financieren of om een belangrijke investering te kunnen doen. Corporise zorgt ervoor dat liquide middelen toereikend worden door inkomsten te versnellen en uitgaven te vertragen. Wanneer echt nodig, helpen we met verkrijgen van extern krediet.

Uw bedrijf of bedrijfsonderdeel draait (structureel) verlies en u weet niet hoe u dit aan moet pakken. Corporise gaat aan de slag om slag om de bedrijfsresultaten te verbeteren. Door samen pijnpunten aan te pakken, kunnen we uw resultaten structureel verbeteren.

Veelgestelde vragen

vraag 3

Bewezen succesvol voor bedrijven met:


10 - 300 medewerkers


Liquiditeitsproblemen


> 1 mln omzet

Samen problemen aanpakken?

Corporise heeft alle expertise in huis om uw bedrijf weer gezond te maken. Bel 020 – 820 2280 of vul onderstaand formulier in en we nemen vandaag nog contact op om de mogelijkheden te bespreken.